No module Published on Offcanvas position

Tallinna Tuletõrjeühing

1862. aasta 2. augustil asutati Tallinna Vabatahtlik Tuletõrje Selts - esimene vabatahtlik tuletõrjeorganisatsioon Tsaari-Venemaal. Juba esimese tegutsemisaasa jooksul kutsuti vabatahtlikku tuletõrjet välja viiel korral.

Tallinna Tuletõrjeühing on üle elanud kõik riigikorrad. Hiljuti tähistati 155. aastapäeva. Hetkel on Tallinna Tuletõrjeühingus tegutsemas 9 salka, ligi 200 liiget.
Salkadest tegutsevad Suva Tuletõrjesalk (ennetustöö omas vabrikus), Kopli Tuletõrjesalk (ennetustöö ja valved Põhja-Tallinnas), Kergetööstuse klubi (ennetustöö ja tuleohutuskoolituste-kaupade turustamine), Vetaranide salk, Keskuse salk ning Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilliorkester ja Segakoor “Sõprus”. 2015 aasta sügisel asutati Liiva Tuletõrjesalk (tuleohutusalased kodunõustamised ja infopäevad) ning 2017 aasta kevadel BLRT Tuletõrjesalk (ennetustöö oma territooriumil).

 

tuletorje4tuletorje6tuletorje9

tuletorje7tuletorje2tuletorje5tuletorje8tuletorje3tuletorje1